x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari 10 op

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat tieteellisen tutkimuksen vaiheet ja kykenevät toteuttamaan ne
– oppivat asettamaan mielekkään tutkimustehtävän
– osaavat hankkia sen ratkaisemista palvelevaa havaintoaineistoa
– kykenevät analysoimaan ja tulkitsemaan havaintonsa
– pystyvät arvioimaan onnistumistaan
– osaavat laatia työstään tieteellisen tutkimusraportin

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tekee empiirisen tutkimuksen kandidaatintutkinnossa vaadittavaksi opinnäytetyöksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 230 t 0 t
Seminaari 36 t 0 t

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat: tiedonhankintataidot 4 h (osa Yleiset valmiudet -opintokokonaisuutta)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Tutkinto-ohjelman omilla opiskelijoilla lisäksi kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kandidaatintutkielmaa tukevaa kirjallisuutta

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö