x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASDIGIT Digitaaliset mediat työvälineinä 2 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat digitaalisen median kenttää ja ymmärtävät sen mahdollisuuksia, rajoitteita ja toimintalogiikkaa
- osaavat tarkastella mediaa pedagogisena ympäristönä ja ymmärtävät tähän liittyvät tekijänoikeus- ja tietosuojakysymykset
- osaavat hyödyntää digitaalisia sisältöjä, sosiaalista mediaa ja kommunikaatiovälineistöä sekä näiden arviointia työympäristöissä ja osana opiskeluaan

Sisältö

Jakson aikana tutustutaan ja otetaan käyttöön sosiaalisen median sovelluksia ja kommunikaatiovälineitä. Jaksolla käsitellään myös digitaalisen sisällöntuotannon perusteita ja arvioidaan käytettäviä sovelluksia ja välineitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 0 t 15 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto esitellään jakson aikana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö