x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA6 Epistemologia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILAIT5 TIETOTEORIA 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin ja monipuolisemmin epistemologian perusongelmia, joihin hän on tutustunut tieto-opin perusopintojaksolla. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia tieto-opillisia näkemyksiä, kytkeä epistemologiset kysymykset muiden filosofian osa-alueiden ja erityistieteiden tarkasteluihin sekä tunnistaa ja kuvata niiden filosofisen erityisluonteen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään erilaisia tiedon muotoja, esimerkiksi propositionaalista tietoa, taitoa, tulkintaa, empatiaa, ruumiillista tietoa ja sosiaalista tietoa, ja näiden keskinäisiä suhteita. Sillä perehdytään myös perusopintojaksoa syvemmin oikeuttamista koskeviin näkemyksiin, arvioidaan oikeutuksen vaatimisen mielekkyyttä ja tutustutaan erilaisiin oikeutuksen tyyppeihin (looginen ja matemaattinen todistus, kokemukseen vetoaminen, evidenssi, toisen henkilön todistukseen nojaaminen, yhteisössä jaetut uskomukset jne.)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Essee 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

Pollock, John and Cruz, Joseph 1999. Contemporary Theories of Knowledge

JA yksi seuraavista:

Haack, Susan 2009. Evidence and Inquiry: A Pragmatist Reconstruction of Epistemology

TAI

Lackey, Jennifer and Sosa, Ernest (eds.) 2006. The Epistemology of Testimony

TAI

Kusch, Martin 2002. Knowledge by Agreement

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö