x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAK Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Edeltävät opinnot
Filosofian perus- ja aineopinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILPRO2 PROSEMINAARI II 4 op
JA
PHILKAND KANDIDAATINTUTKIELMA 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kosketuksen filosofiseen tutkimustyöhön ja osaa laatia käsittelytavaltaan ja ilmaisultaan selkeän opinnäytteen. Hän osaa jossain määrin myös arvioida filosofista tutkimusta ja osallistua aktiivisesti filosofiseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojakso sisältää kandidaattiseminaarin ja tutkielman, jotka liittyvät kiinteästi yhteen siten, että seminaari tukee tutkielman kirjoittamista. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
FILAKS Kandidaattiseminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
FILAKT Kandidaatintutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyyskoe  Näyttökoe 
suomeksi

Kielikeskuksen ohjeet kypsyysnäytettä varten:
http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/opiskelu.html#kypsyys
Kypsyyskokeeseen voi ilmottautua kun Kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyyskokeen laatii ja tarkastaa tutkielman tarkastaja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö