x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA5 Filosofinen logiikka 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILAI3 LOGIIKKA 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ns. klassisen logiikan laajennukset ja vaihtoehdot. Erityisesti hän tunnistaa modaalikäsitteet ja osaa tarkastella niitä mahdollisen maailman käsitteen avulla. Hän osaa muotoilla logiikan epistemologisia ja metafyysisiä kysymyksiä ja arvioida niihin annettuja vastauksia. Hän tunnistaa logiikan paikan teoreettista eli inhimillisen ajattelun rationaalisuutta ja käytännöllistä eli inhimillisen toiminnan rationaalisuutta koskevissa filosofisissa näkemyksissä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään modaalilogiikkaan ja tutustutaan perusopintojaksolla käsitellyn klassisen logiikan ja sen vaihtoehtojen filosofisiin kysymyksiin. Sillä käsitellään ja arvioidaan ajattelun ja toiminnan rationaalisuutta koskevia näkemyksiä ja niiden suhdetta erilaisiin logiikkoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Engel, Pascal 1991. The Norm of Truth

JA JOKO

a. Rantala, Veikko & Virtanen, Ari 2004. Johdatus modaalilogiikkaan (ss.15-53 ja 106-123)

TAI

b. Bradley, Raymond & Swartz, Norman 1988. Possible Worlds (pages 1-64)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Engel, Pascal 1991. The Norm of Truth

AND

Bradley, Raymond & Swartz, Norman 1988. Possible Worlds (pages 1-64)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Engel, Pascal 1991. The Norm of Truth

JA JOKO

a. Rantala, Veikko & Virtanen, Ari 2004. Johdatus modaalilogiikkaan (ss.15-53 ja 106-123)

TAI

b. Bradley, Raymond & Swartz, Norman 1988. Possible Worlds (pages 1-64)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Engel, Pascal 1991. The Norm of Truth

AND

Bradley, Raymond & Swartz, Norman 1988. Possible Worlds (pages 1-64)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso suoritetaan joko osallistumalla järjestettävälle kurssille tai kirjatentillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö