x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA4 Tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILAI4 TIETEENFILOSOFIA 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että hyvä tieteellinen käytäntö perustuu sekä tiedollisiin että moraalisiin arvoihin. Hän hahmottaa ja osaa esittää, miten tieteelle ominaiset tiedolliset arvot luonnehtivat tutkimuksen tuloksia, tiedeyhteisön sosiaalisia käytäntöjä ja tieteentekijän hyveitä. Hän myös ymmärtää, miten eri tavoin tieteen käytäntöön nähden ulkoiset yhteiskunnalliset arvot voivat vaikuttaa tieteelliseen tutkimukseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen päättelyn ja selittämisen teorioihin, jotka syventävät ymmärrystä tiedollisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten arvojen roolista tutkimuksen eri vaiheissa. Sillä tutustutaan humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle erityisiin tieteenfilosofisiin ongelmiin. Tutkimusetiikan ongelmia käsitellään esimerkkien kautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILA4a Tieteenfilosofia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILA4b Tutkimusetiikka  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILA4a Tieteenfilosofia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILA4b Tutkimusetiikka  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Valitse seuraavista joko (a) suomenkielinen kirjallisuus tai (b) englanninkielinen kirjallisuus:

(a) Karjalainen, Launis, Pelkonen ja Pietarinen (toim.) 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus.

JA

Hallamaa, Launis, Lötjönen ja Sorvali (toim.) 2006. Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

TAI

(b) Shrader-Frechette, Kristin 1994. Ethics of Scientific Research. Lanham: Rowman & Littlefield (pp. 1-117 and 139-151 and 169-185)

JA/AND

Root, Michael 1993. Philosophy of Social Science: The Methods, Ideals, and Politics of Social Inquiry. Oxford: Blackwell.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Shrader-Frechette, Kristin 1994. Ethics of Scientific Research. Lanham: Rowman & Littlefield (pp. 1-117 and 139-151 and 169-185)

AND

Root, Michael 1993. Philosophy of Social Science: The Methods, Ideals, and Politics of Social Inquiry. Oxford: Blackwell.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILA4a Tieteenfilosofia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjalliseen tenttiin luetaan seuraavat teokset.

Longino, Helen 1990. Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry. Princeton: Princeton University Press (pp. 3-102 and 162-232)

JA/AND

Anderson, Elizabeth 1995. “Knowledge, human interests, and objectivity in feminist epistemology.” Philosophical Topics 23 (2): 27-58.

http://www-personal.umich.edu/~eandersn/KIntFemEpist.pdf

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Erikseen sopimalla myös essee-suoritus on mahdollinen tästä kohdasta FILA4a Tieteenfilosofia

englanniksi
Oppimateriaalit 

Longino, Helen 1990. Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry. Princeton: Princeton University Press (pp. 3-102 and 162-232)

AND

Anderson, Elizabeth 1995. “Knowledge, human interests, and objectivity in feminist epistemology.” Philosophical Topics 23 (2): 27-58.

http://www-personal.umich.edu/~eandersn/KIntFemEpist.pdf

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILA4b Tutkimusetiikka  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILA4b Tutkimusetiikka  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Valitse seuraavista joko (a) suomenkielinen kirjallisuus tai (b) englanninkielinen kirjallisuus:

(a) Karjalainen, Launis, Pelkonen ja Pietarinen (toim.) 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus.

JA

Hallamaa, Launis, Lötjönen ja Sorvali (toim.) 2006. Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

TAI

(b) Shrader-Frechette, Kristin 1994. Ethics of Scientific Research. Lanham: Rowman & Littlefield (pp. 1-117 and 139-151 and 169-185)

JA/AND

Root, Michael 1993. Philosophy of Social Science: The Methods, Ideals, and Politics of Social Inquiry. Oxford: Blackwell.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Shrader-Frechette, Kristin 1994. Ethics of Scientific Research. Lanham: Rowman & Littlefield (pp. 1-117 and 139-151 and 169-185)

AND

Root, Michael 1993. Philosophy of Social Science: The Methods, Ideals, and Politics of Social Inquiry. Oxford: Blackwell.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILA4a Tieteenfilosofia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjalliseen tenttiin luetaan seuraavat teokset.

Longino, Helen 1990. Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry. Princeton: Princeton University Press (pp. 3-102 and 162-232)

JA/AND

Anderson, Elizabeth 1995. “Knowledge, human interests, and objectivity in feminist epistemology.” Philosophical Topics 23 (2): 27-58.

http://www-personal.umich.edu/~eandersn/KIntFemEpist.pdf

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Erikseen sopimalla myös essee-suoritus on mahdollinen tästä kohdasta FILA4a Tieteenfilosofia

englanniksi
Oppimateriaalit 

Longino, Helen 1990. Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry. Princeton: Princeton University Press (pp. 3-102 and 162-232)

AND

Anderson, Elizabeth 1995. “Knowledge, human interests, and objectivity in feminist epistemology.” Philosophical Topics 23 (2): 27-58.

http://www-personal.umich.edu/~eandersn/KIntFemEpist.pdf

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso suoritetaan joko järjestettävällä kurssilla tai
kahdessa osassa:
- FILA4a Tieteenfilosofia (2 op): joko kurssi, kirjatentti tai essee (sovittava erikseen)
- FILA4b Tutkimusetiikka (3 op): joko kurssi tai kirjatentti
Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö