x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP1 Johdatus viestintään ja mediaan 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Janne Seppänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tarkastella mediaesityksiä viestinnän tutkimuksen keskeisten käsitteiden avulla. Hän hallitsee käsitteisiin liittyvää ajankohtaista teoreettista keskustelua ja ymmärtää, miten tutkimuksellisesti lähestyä mediaesityksiä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään viestinnän tutkimuksen teoriahistoriaa ja ajankohtaista tutkimusta muun muassa julkisuuden, representaation, sukupuolen ja sosiaalisen median käsitteiden kautta. Luento-osuuteen kuuluu myös johdantoluento kirjatentissä tentittäviin teoksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Luentokuulustelu viimeisellä luentokerralla.

CMT:n yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä suoritetaan:
1. Herkman: Politiikka ja mediajulkisuus. Vastapaino, 2011.
2. Seppänen: Katseen voima. Vastapaino 2001 tai myöhempi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luentokuulustelu viimeisellä luentokerralla.

Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Juha Herkman: Politiikka ja mediajulkisuus.
2. Janne Seppänen: Visuaalinen kulttuuri.

Lisätietoja 

Suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

CMT:n yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä suoritetaan:

1. Herkman: Politiikka ja mediajulkisuus. Vastapaino, 2011.
2. Seppänen: Katseen voima. Vastapaino, 2001 tai myöhempi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö