x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY03 Käännöstieteen peruskurssi 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija muodostaa itselleen yleiskuvan käännöstieteestä, sen suuntauksista ja suhteista lähitieteisiin.

Sisältö

Käännöstieteen peruskäsitteet ja keskeiset teemat; käännöstieteen suuntauksia; tieteenalan kehitys ja suhde muihin tieteisiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteena on luentopäiväkirja tai tentti.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Käännöstieteen opintojen ensimmäinen vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Munday, Jeremy 2001: Introducing Translation Studies

Lisätietoja

Pakollinen käännöstieteen opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tieteenalojen peruskurssit (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö