x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY01 Fonetiikan peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
Michael O'Dell/fonetiikka

Osaamistavoitteet

Fonetiikan peruskäsitteiden hallinta

Sisältö

Luennot

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tieteenalojen peruskurssit (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö