x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAA2.2 Monikulttuurisuus, etnisyys, rasismi 6 op
Vastuutaho
Sosiaaliantropologia

Yleiskuvaus

Sosiaaliantropologian perusopintoja syventävä kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää rodun, etnisyyden ja monikulttuurisuuden käsitteisiin.

Sisältö

Jaksossa tarkastellaan monikulttuurisuutta, rasismia sekä etnisyyden ja rodullistavien käytäntöjen merkitystä sosiaalisten suhteiden rakentumiseen erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallinen kuulustelu. Kohdan voi suorittaa myös lukupiirinä. Lukupiirivaihtoehdosta ja esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa. Teemaseminaarien tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirja 1 on kaikille pakollinen ja kohdista 2-5 suoritetaan 3 kirjaa.

1. Rastas, Huttunen & Löytty (toim.), Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Vastapaino 2005.

2. Prato (ed.),  Beyond Multiculturalism. Views From Anthropology. Ashgate 2009.

3. Malkki, Purity and Exile. The University of Chicago Press 1995.

4. Tuori,  The Politics of Multicultural Encounters. Feminist Postcolonial Perspectives. Åbo Academi University Press 2009.

5. Weismantel, Cholas and Pistacos. Stories of Race and Sex in the Andes. The Unversity of Chicago Press 2001.

 

 

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Social Anthropology (Sosiaaliantropologia/ISSS)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaaliantropologian sisältö (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema C: Yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö