x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKAS10 Yhteisölliset oppimisympäristöt 4 op

Yleiskuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijoille valinnainen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on
- että opiskelija syventää tietämystään oppimisesta, identiteetistä ja tiedon rakentumisesta erilaisissa diskursiivisissa, vuorovaikutteisissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä, ja
- että opiskelija oppii analyyttisesti hahmottamaan oppimisen, identiteetin ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia, insitutionaalisia ja yhteisöllisiä ehtoja.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erityisesti sosiokulttuuriseen oppimissuuntaukseen, ohjausvuorovaikutukseen, kollektiivista tiedon rakentamista tukeviin oppimisympäristöihin sekä yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen oppimisen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Seminaari 15 t 0 t

Johdantoluennolle voi osallistua, vaikka ei tulisi valituksi seminaariryhmään.

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: kirjallisuuden tenttiminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: kirjallisuuden tenttiminen (kolme teosta oman valinnan mukaan). Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena. Johdantoluennolle osallistuminen ja luennon tenttiminen korvaa vaihtoehtoisen suorituksen yhteydessä yhden teoksen. Katso luentoajankohdat laitoksen opetusohjelmasta ja kuulusteluajankohdat vastuuopettajalistasta laitoksen kotisivuilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Côté J.E. & Levine C.G., Identity formation, agency, and culture: a social psychological synthesis‎. Lawrence Erlbaum Associates. 2002.

Miell, D. & Littleton, K. (eds.), Collaborative Creativity: Socio-cultural Accounts. Free Association Books. 2004.

Parviainen, J. (toim.), Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press. 2006.

Van der Lindendagger, J. & Renshaw, P. (eds.), Dialogic Learning: Shifting Perspectives to Learning, Instruction, and Teaching. Kluwer Law Int..2004. (myös e-kirjana Nelli-portaalissa)

Wertsch, J.V., del Rio, P. & Alvarez A., Sociocultural Studies of Mind. Cambridge University Press. 1995 (tai uudempi).

Wenger, E., Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press. 1998 (tai uudempi).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema C: Yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö