x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYKA2 Kehitys- ja ikäkausipsykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija on syventänyt tietämystään kehityspsykologian teorioista ja viimeaikaisen tutkimuksen ydinkysymyksistä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ihmisen fyysistä, kognitiivista, sosiaalista ja persoonallisuuden kehitystä varhaislapsuudesta vanhuuteen painottaen viimeaikaista tutkimusta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan pääaineopiskelijoiden lisäksi 35 sivuaineopiskelijaa psykologian opintopistemäärän perusteella. Mikäli tämä on sama, ratkaistaan valinta kaikkien opintosuoritusten kokonaismäärän perusteella.

Toteutustavat

Luennot (16 t), artikkeliseminaari (10 t) ja kirjallisuuskuulustelu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot sekä luennolla ilmoitettava artikkelikokoelma (yhdessä)tentitään laitoksen yleisenä tenttipäivänä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi, 2. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla ilmoitettava artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Psykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema B: Erityiskasvatus ja erityisnuorisotyö (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö