x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEKAP5B KIRJALLISUUS JA VAIHTOEHTOISET OPINNOT 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso on vaihtoehtoinen jakson Mediakasvatuksen opetus ja tutkimus (MEKAP5a) kanssa. Opiskelija valitsee opetustarjottimelta opetusta oman kiinnostuksensa ja orientaationsa mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Syventää mediakasvatuksen alueen tuntemusta omasta näkökulmasta.

Sisältö

Sisältöalueita voivat olla mm. informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, mediatutkimus, media-analyysi, feministinen mediateoria, lapsi- ja nuorisotyö.

Ihminen ja informaatio, media ja yhteiskunta 5 op (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIMP3)
Informaatio- ja medialukutaito 4 op (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIMA31)
Kerronta ja lajityypit 4 op (Tiedotusoppi TIEDAM11)
Julkisuus, kulttuuri ja valta 5 op (Tiedotusoppi TIEDAM8)
Yleisöt ja vastaanotto 4 op (Tiedotusoppi TIEDAM4)
Media-analyysi 5 op (Tiedotusoppi TIEDP2)
Mediahistoria 5 op (Tiedotusoppi TIEDP3)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus ja vapaavalintainen opintojakso.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vapaavalintaisen opintojakson lisäksi tentitään oheinen julkaisu:

Ehdotus toimenpideohjelmaksi mediataitojen- ja osaamisen kehittämiseksi. Opetusministeriön julkaisuja 29/2007. e-kirja:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr29.pdf?lang=fi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema A: Mediakasvatus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö