x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEKAP3B MEDIAKASVATUKSEN KIRJALLISUUS 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso on vaihtoehtoinen mediakasvatustyöpajan (MEKAP3a) kanssa. Jaksolla syvennetään tuntemusta mediakasvatuksesta perehtymällä kirjallisuuteen ja näkökulmiin sekä mediakasvatuksen että lasten ja nuorten mediakulttuurin osalta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää näkemystään mediakasvatuksen eri alueilta.

Sisältö

Keskiössä ovat lasten ja nuorten mediaympäristöt, mediakulttuuri ja mediasuhteet, median vaikutukset, visuaalisen kulttuurin ja kriittisen mediakasvatuksen kysymykset.

Toteutustavat

Kirjallisuustentti. Valitaan kaksi kirjaa kohdasta a ja kaksi kirjaa kohdasta b. Kirjallisuuden voi tenttiä yhdessä tai kahdessa osassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty kirjallisuustentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

a) Mediakasvatus

Buckingham: Media Education. Literacy, Learning and Contemporary Culture, Polity press 2003.

Herkman: Kriittinen mediakasvatus, Vastapaino 2007.

Pentikäinen, Ruhala, Niinistö (toim.): Mediametkaa! Osa2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan. Mediakasvatusseura Metka ry 2007.

 

 

b) Mediakulttuuri

Salokoski & Mustonen: Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin – Katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin. Mediakasvatusseuran julkaisuja 2/2007. e-kirja: http://www.mediakasvatus.fi/publications/

Suoranta: Kasvatus mediakulttuurissa. Vastapaino 2003.

Palfrey & Gasser: Born Digital. The First Generation of Digital Natives.Basic Books 2008.

Buckingham: After the Death of Childhood. Growing up in the Age of Electronic Media. Polity press 2000.

Mazzarella (toim.): 20 Questions about Youth & the Media. Peter Lang 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema A: Mediakasvatus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö