x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU2.5 Strateginen johtaminen nuorisotyössä 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Elna Hirvonen ja tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositeltavat: HAP110 Hallintotieteen perusteet, HAP210 Johdatus organisaatioteoriaan ja johtamiseen.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee strategisen johtamisen perusteet erityisesti nuorisotyön hallinnon näkökulmasta sekä pystyy tarkastelemaan strategista johtamista toisaalta strategiaprosessina ja toisaalta strategian toimeenpanona nuorisotyön eri organisaatioissa.

Sisältö

Opintojaksolla paneudutaan strategiseen johtamiseen nuorisotyössä seuraavien osa-alueiden kautta:
1 strateginen ajattelu ja johtaminen yleensä
2 strateginen johtaminen prosessina ja strategioiden toimeenpanona
3 strateginen ajattelu ja johtaminen nuorisotyön erityispiirteet huomioiden
4 strategioiden toimeenpanon perusongelmat nuorisotyön hallinnossa
5 strategioiden arvioinnin välineet ja niiden käyttö nuorisotyössä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kertauskuulustelu luennoista ja yleinen kirjallinen tentti kirjallisuudesta TAI oppimispäiväkirja luennoista sekä esseet kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bryson, John M.: Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass, 3. ed. 2004 tai uudempi

Kaplan, Robert S. ja Norton, David P., Strategialähtöinen organisaatio. Tehokkaan strategia-prosessin toteutus. Kauppakaari. Jyväskylä: Gummerus, 2002 tai erikseen ilmoitettava suomenkielinen teos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö