x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU21B Kehittämisprojekti 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Elna Hirvonen
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Jakso on yhdessä jakson NUTTU21A Kehittämisprojektin orientoivat opinnot 5 op kanssa vaihtoehtoinen jaksolle NUTTU21C Harjoittelu 10 op.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia nuorisoalan tai nuorisotyöorganisaation tutkivaan ja analyyttiseen kehittämiseen tavoitteena teoreettisen tiedon hyödyntäminen ja integroiminen käytännön työssä. Keskeistä on nuorisotyön reflektoiva tutkiminen ja kehittäminen hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan ajankohtaista nuorisotutkimusta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija työstää omaan työhönsä tai työyhteisöönsä liittyvän kehittämishankkeen joko yksin tai parityönä. Hankkeessa pyritään ensisijaisesti monialaisten yhteistyömuotojen ja/tai työkäytänteiden luomiseen ja mallintamiseen niin, että kehittämistyössä sovelletaan tieteellistä tutkimustietoa ja analyyttistä, kehittävää työn tutkimusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 100 t 15 t
Seminaari 15 t 0 t

Lähitapaamiset, itsenäinen työskentely ja työskentely verkossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hankeraportti/ käytännön työ + osallistuminen kontaktiopetukseen. Oman kehittämishankkeen/projektin toteuttaminen, raportointi ja esittely.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Omaan kehittämishankkeeseen/projektiin liittyvä kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö