x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU21A Kehittämisprojektin orientoivat opinnot 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Elna Hirvonen
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Jakso on yhdessä jakson NUTTU21B Kehittämisprojekti 5 op kanssa vaihtoehtoinen jaksolle NUTTU21C Harjoittelu 10 op.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa paneutua nuorisoalan tai nuorisotyö-organisaation tutkivaan ja analyyttiseen kehittämiseen tavoitteena teoreettisen tiedon hyödyntäminen ja integroiminen käytännön työssä. Keskeistä on nuorisotyön reflektoiva tutkiminen ja kehittäminen hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan ajankohtaista nuorisotutkimusta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija suunnittelee omaan työhönsä tai työyhteisöönsä liittyvää kehittämishanketta joko yksin tai parityönä. Hankkeessa pyritään ensisijaisesti monialaisten yhteistyömuotojen ja/tai työkäytänteiden luomiseen ja mallintamiseen tieteellistä tutkimustietoa ja alan soveltuvaa kirjallisuutta käyttäen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 100 t 15 t
Seminaari 15 t 0 t

Lähitapaamiset, itsenäinen työskentely ja työskentely verkossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Projektisuunnitelma + projekti / käytännön työ + osallistuminen kontaktiopetukseen. Oman kehittämishankkeen/projektin suunnittelu kehittävän työn tutkimuksen menetelmin. Lähitapaamiset, itsenäinen työskentely työpaikalla ja verkossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alan kirjallisuutta kirjallisuuskorista valiten.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 2: Nuorisotyön kehittäminen ja johtaminen (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö