Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU1.6 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Helena Helve
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Tutkielmassaan opiskelija osoittaa kykenevänsä tekemään itsenäisesti pitkäjänteisyyttä edellyttävää tieteellistä tutkimustyötä, joka sisältää tieteellisen ongelman muotoilemisen ja sen ratkaisemisen käyttäen hyväksi tarkoituksenmukaista aineistoa ja tieteellisiä menetelmiä.

Sisältö

Pro gradu-tutkielma, joka voidaan tehdä yksin tai ryhmässä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutkielma / opinnäytetyö. Itsenäinen työskentely.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Omaa tutkimusta tukeva kirjallisuus ja menetelmäkirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 1: Nuorisotutkimus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö