x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU14B Graduseminaari II 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Helena Helve
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet viimeistellä pro gradu -tutkielmansa ja arvioida muiden tekemiä tutkimuksia. Seminaarityöskentelyssä opiskelija harjaantuu tutkielman rakenteen hiomiseen, omien tutkimuksellisten valintojen argumentaatioon sekä toisten tekemien tutkimusten arviointiin.

Sisältö

Seminaari sisältää esitelmän, joka voi olla osa jo itse pro gradu -tutkimusta. Seminaari edistää gradun jatkuvaa tekemistä. Seminaarissa toimitaan myös opponenttina toisten töille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Omaa tutkimusta tukeva kirjallisuus ja menetelmäkirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 1: Nuorisotutkimus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö