x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
NUTTU1.3 Nuorisotutkimuksen klassikot 5 op
Vastuutaho
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Vastuuhenkilö
Helena Helve
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nuorisotutkimuksen klassikkojen teorianmuodostuksen ja sen näkökulmia.

Sisältö

Opintojakso antaa kuvan nuorisotutkimuksen kehityksestä yleistä yhteiskuntatieteiden metodologista ja tieteenfilosofisista lähtökohdista identiteettiteoriaan ja alakulttuuriteorioihin ja brittiläiseen kulturalismiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 130 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallinen tentti tai esseesuoritus, josta sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Kirjallisuuskuulustelu sähköisenä tenttinä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mannheim, K.: 'The Problem of Generations' Teoksessa Mannheim, K. Essays on the Sociology of Knowledge, London: RKP. 1952.

Erikson, E. Identity: Youth and Crisis, New York: Norton. 1968.

Hall, S. and T. Jefferson: Resistance Through Ritual, London: Hutchinson. 1976.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 1: Nuorisotutkimus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö