x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYHT3A3B Muut tutkielmaa tukevat valinnaiset opinnot 9 op

Yleiskuvaus

Opiskelija sisällyttää tutkintoonsa sellaisia Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön (TuKKK) opintoja, jotka liittyvät pro gradu -tutkelman aiheeseen ja menetelmään tai joiden avulla valmistaudutaan työelämään.

Osaamistavoitteet

Opiskelija vahvistaa oman tutkimusalueen asiantuntemusta ja työelämävalmiuksia.

Sisältö

Monitieteisen pro gradu -tutkielman tekemistä tukevia opintoja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opetustarjonnasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija sopii tutkielmaa tukevista valinnaisista opinnoista erikseen graduohjaajansa kanssa. Opintosuoritukset noudattavat kunkin oppiaineen vaatimuksia. HUOM! Haettava Porin yliopistokeskuksen ristiinopiskeluoikeutta, ks. http://www.ucpori.fi/ristiinhaku/ . Opintojaksoille ilmoittaudutaan TuKKK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö