x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYHT3A3A Tutkielman tekemistä tukevat yhteiset opinnot 2 op

Yleiskuvaus

Opiskelija osallistuu Hyvinvointialan maisteriohjelmien yhteisiin opiskelua ja pro gradu -tutkielman tekemistä tukeviin tilaisuuksiin. Tilaisuudet järjestetään Tampereen yliopiston Porin yksikön Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman yhteistyönä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu monitieteisen pro gradu -tutkielman perusvalmiudet. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija monitieteisyyteen hyvinvointialan pro gradu -tutkielmissa ja auttaa opiskelijaa työstämään pro gradu -tutkielmaansa. Opiskelija oppii arvioimaan tutkimusprosessia monitieteisestä näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija osallistuu aktiivisesti maisteriohjelmien yhteistyönä järjestettäviin tilaisuuksiin, kuten kevät- ja syyskaudella järjestettäviin hyvinvointialan maisteriohjelmien yhteisiin graduseminaaritilaisuuksiin (yht. 8 t) ja tukee aktiivisella osallistumisellaan myös toisten seminaarilaisten tutkimustyötä. Opiskelija esittää seminaarissa (alustavan) tutkimussuunnitelmansa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 8 t 0 t

Opiskelija osallistuu yhteisiin pro gradu -seminaareihin maisteriohjelmista vastaavien professoreiden johdolla yhteensä 8 t (syyslukukaudella 4 t ja kevätlukukaudella 4 t).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö