x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PORIS3 Syventävä tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Vastuutaho
Laitoksen yhteiset opinnot, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy omakohtaisesti tieteellisen kirjoittamisen taitoihin ja tutkimusprosessin raportoinnin kysymyksiin.

Sisältö

Tutkimusprosessin ja tutkimustulosten raportoinnin periaatteet ja niiden soveltaminen.

Toteutustavat

Opiskelijaa ohjataan tieteellisen kirjoittamisen taidoissa ja tutkimusprosessin raportoinnissa (2 op). Vaihtoehtoisia työmuotoja ovat Kielikeskuksen kirjoituskurssi tai kirjoittamiseen harjaantuminen tukeutumalla teokseen Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, Tutki ja kirjoita. 6. uudistettu laitos. Tammi 2000.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kielikeskuksen kirjoituskurssi tai muu kirjoittamiseen harjaantuminen (oppimateriaalit).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, Tutki ja kirjoita. 6. uudistettu laitos. Tammi 2000.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tutkielman tekemistä tukevat opinnot (Sosiaalipolitiikka, Pori)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö