x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYHT3A1 Tutkimusaiheen valinnan ohjaus 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii rajaamaan ja muotoilemaan hyvinvointipalvelujen alalta tutkimusongelmia sekä valitsemaan ja soveltamaan niihin sopivia tutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Pro gradu –tutkielman aihe- ja tutkimusmenetelmävalinnat.

Toteutustavat

Opiskelija työstää pro gradu -tutkielmansa teemaa ja menetelmää ohjaajansa kanssa sovittavalla tavalla. (Esimerkiksi ideapapereiden avulla.)

Vaadittavat opintosuoritukset

Ideapaperi, josta selviävät opiskelijan pro gradu -tutkielman aihe ja tutkimusmentelmä, jonka perusteella opiskelija voi ryhtyä laatimaan tutkimussuunnitelmaa pro gradu -seminaarissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö