x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PORIS1 Metodipaja 3 op
Vastuutaho
Laitoksen yhteiset opinnot, Pori

Yleiskuvaus

Metodipaja on tarkoitettu graduaan tekeville opiskelijoille ja siellä käydään tutkielmia läpi seminaarin muodossa tutkimusmenetelmien ja analyysiin liittyvien kysymysten näkökulmasta. Tarvittaessa järjestetään myös yksilöohjausta. Ajatuksena siis on, että osallistujilla on tutkimuksen kysymyksenasettelu jo selvä ja gradun empiiristä osaa suunnitellaan tai tehdään.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii valitsemaan tutkimustehtäväänsä sopivat tutkimusmenetelmät, perustelemaan valintojaan ja soveltamaan menetelmiä omassa tutkimuksessaan.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmien tekemisessä käytettävät tutkimusmenetelmät. Kurssin sisältö räätälöidään tarkemmin osallistujien tarpeiden mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen kurssille sekä oman paperin esittäminen seminaarissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö