x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYHT1F Tutkimusmenetelmäkirjallisuus ja muut opinnot 7 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää empiirisen sosiaalitutkimuksen tutkimusmenetelmien hallintaa ja käyttötaitoa sekä ymmärtää erilaisten tutkimusorientaatioiden teoreettis-metodologisia taustasitoumuksia.

Sisältö

Syventäviä tutkimusmenetelmäopintoja pro gradu –tutkielmansa tueksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson suorituksesta sovitaan etukäteen tutkielman ohjaajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö