x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PORIS2 Syventävä kvantitatiivisten menetelmien kurssi 3 op
Vastuutaho
Laitoksen yhteiset opinnot, Pori
Edeltävät opinnot
Syventävän kvantitatiivisten menetelmien kurssin suorittaminen edellyttää kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien ja SPSS-ohjelman perusteiden hallintaa (yhteisten opintojen ja aineopintojen kurssit on suoritettu tai opiskelijalla on muuten vastaavat taidot). Jos edellytykset eivät täyty, on kohdan suorittamistavasta sovittava erikseen tutkielmaopintojen ohjaajan ja tutkimusmenetelmälehtorin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kvantitatiivisen aineiston muokkaamisen ja analyysin käyttötaidot tilasto-ohjelmistolla (SPSS) ja osaa soveltaa sitä itsenäisesti tutkimustyössä. Mikäli opiskelija hyödyntää pro gradu -työssään kvantitatiivisia menetelmiä, pyritään kurssin harjoituksia räätälöimään tätä palveleviksi.

Sisältö

Opiskelija syventää tai päivittää kvantitatiivisten menetelmien osaamistaan ja tilasto-ohjelman (SPSS) käyttötaitoaan.

Toteutustavat

Luentoja ja harjoituksia yhteensä 24 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Ensisijaisesti suoritetaan syventävä kvantitatiivisten menetelmien kurssi, joka sisältää luentoja ja harjoituksia yhteensä 24 t.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö