x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYHK3B Etiikka ja palvelujen tuottaminen 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää hyvinvointipalvelujen tuottamiseen liittyvät eettiset kysymykset ja valinnat sekä osaa perustellusti ja systemaattisesti käsitellä niitä.

Sisältö

12 t luentoja aiheista: etiikan, erityisesti sosiaalialan etiikan kysymykset; eettiset sovellutukset hyvinvointipalvelujen tuottamiseen, aihetta koskeva lainsäädäntö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja kirjallisuus, joka tentitään luentokuulustelun yhteydessä tai luento- /oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Luennoitsija tarkentaa opintojakson suoritustavan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Patti, The Handbook of Social Welfare Management, Sage 2000, sivut 69-85.
  2. Luennoitsijan osoittama mahdollinen lisämateriaali.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö