x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPS1D Kehittämisen ja johtamisen kontekstit ja menetelmät 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa arvioida asiakasprosessien tutkimustietoa soveltavan kehittämisen ja johtamisen haasteita ja menetelmiä hyvinvointipalvelujen ja sosiaalityön organisaatioiden konteksteissa. Opiskelija saa teoreettisia ja taidollisia valmiuksia kehittämistyön (S1 e) tekemiseen ja raportointiin.

Sisältö

Kehittämisen käsite hyvinvointipalveluorganisaatioissa, kunta, kehittäminen ja sosiaalialan ohjelmat, palvelujen kehittäminen tuottajaorganisaatiossa, laatutyö, arviointi ja kehittäminen, kuntalaisten hyvinvoinnin seuraaminen, työhyvinvointi ja sen kehittäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentoseminaari 24 t ja kirjallisuuteen perustuva essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Seppänen-Järvelä & Karjalainen (toim.), Kehittämistyön risteyksiä. Stakes 2006.

2. Toikko & Rantanen, Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere University Press 2009.

2. Luentoseminaarissa jaettavat artikkelit.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö