x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSPA1B Luentoseminaari sosiologian nykykeskusteluista ja -käsitteistä 5 op
Vastuutaho
Sosiologia, Pori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Sosiologian perusopinnot ja opintojakson SOSPA1A kirjallisuus on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sosiologisen nykykeskustelun keskeisiin teemoihin ja oppii näin tuntemaan oppiaineen käytävää teoreettista keskustelua. On suositeltavaa, että opintojakson SOSPA1A kirjallisuus on tentitty ennen seminaariin osallistumista.

Sisältö

Seminaarissa käsitellään sosiologisen nykykeskustelun keskeisiä teemoja ja niiden suhdetta alan traditioon.

Toteutustavat

Luentoja ja seminaari.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija lukee ennen kutakin seminaari-istuntoa opettajan ilmoittaman tekstin ja laatii lyhyen työpaperin (esseen) tekstistä, josta sitten keskustelee seminaarissa muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valikoidusti artikkeleita seuraavasta kirjallisesta materiaalista:

1. Heiskala (toim.), Sosiologisen teorian nykysuuntauksia. Gaudeamus 1995.

2. Rahkonen (toim.), Sosiologian teorian uusimmat virtaukset. Gaudeamus 1996.

3. Rahkonen (toim.), Sosiologisia nykykeskusteluja. Gaudeamus 2004.

4. Räsänen ym. (toim.), Kiistoja ja dilemmoja: sosiologisen keskustelun vastakkain asetteluja. Kirja-Aurora 2004.

5. Sosiologia -lehti ja ulkomaiset sosiologiset aikakauslehdet ynnä muut opettajan osoittamat materiaalit

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö