x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSPA1A Kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Sosiologia, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tietämys sosiologisen tiedon tradition synnystä ja sitä muovanneista reunaehdoista syventyy. Lisäksi opiskelija tuntee pääpiirteissään sosiologian viimeaikaisen keskustelun ja sen, kuinka yhteiskunnan muutokset ovat jäsentäneet sosiologian paikkaa viimeisten vuosikymmenien aikana.

Sisältö

Sosiologiatieteen historiaa ja nykyteorioita.

Toteutustavat

Ei opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Gronow ym., Sosiologian klassikot. Gaudeamus 1996.

2. Wallerstein The Uncertainties of Knowledge. Temple University Press 2004 tai Wallerstein, End of the world as we know it. Social sciences for the twenty-first century Univ. of Minnesota Press 1999.

3. Alasuutari, Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus. Gaudeamus 2007.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö