x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSPP2B Suomalainen yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Sosiologia, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen historiallisesta kehityksestä ja samalla perehtyy suomalaisen yhteiskunnan konkreettiseen yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen.

Sisältö

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys ja nykytila tutkimusten valossa.

Toteutustavat

Ei opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  1. Pernaa & Niemi (toim.), Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Edita 2005.
  2. Heiskala & Luhtakallio (toim.), Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? Gaudeamus 2006.
  3. Kasvio & Tjäder (toim.), Työ murroksessa. Työterveyslaitos 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö