x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSPP2A Sosiologian sisällöt I 6 op
Vastuutaho
Sosiologia, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan valitsemiensa sosiologian erityisalojen teorioita ja tutkimustuloksia.

Sisältö

Sosiologian erityisalat.

Toteutustavat

Ei opetusta, mutta voi olla korvaavia luentoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Neljä kohtaa seuraavista: 

  1. Blom & Hautaniemi (toim.): Työelämä muuttuu, joustaako hyvinvointi? Gaudeamus 2009.

2. Held & McGrew, Globalisaatio - puolesta ja vastaan. Vastapaino 2004 tai Kaldor, Globaali kansalaisyhteiskunta. Like 2006.

3. Julkunen & Pärnänen, Uusi ikäsopimus. Sophi 2005 tai Lavikka, Sopeudu ja vaikuta, Tampere uviversity Press 2004.

4. Juvonen, Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Vastapaino 2002.

5. Järvinen & Kolbe, Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Kirjapaja 2007.  Tai Patomäki, Uusliberalismi Suomessa: lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot. Wsoy 2007.

5. Kettunen, Kansallinen työ – Suomalaisen suorituskyvyn vaalimisesta. Yliopistopaino 2001.

6. Kinnunen & Korvajärvi (toim.), Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Vastapaino 1996.

7. Laitinen & Aromaa, Rikollisuus ja kriminologia. Vastapaino 2005.

8. Puuronen, Valkoisen vallan lähettiläät. Vastapaino 2001.

9. Rasimus, Uudet liikkeet. Radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa. TUP 2006. [myös osoitteessa http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6758-2.pdf ]

10. Tiilikainen, Arjen islam. Vastapaino 2003. Tai Forsander ym. (toim.), Monietnisyys, yhteiskunta ja työ. Palmenia-kustannus 2001.

11. Törrönen (toim.),Valvontaa ja vastuuta. Gaudeamus 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö