x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSPP1B Sosiaaliantropologian peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Sosiologia, Pori

Osaamistavoitteet

Sosiaaliantropologian peruskurssin suoritettuaan opiskelija tuntee oppiaineen
peruskäsitteet ja lähtökohdat ja tunnistaa sen erot ja yhtäläisyydet verrattuna sosiologiaan.

Sisältö

Sosiaaliantropologian peruskäsitteet ja lähtökohdat, sosiaaliantropologian suhde
sosiologiaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Tampereen yliopiston avoin yliopisto (kts. erikseen avoimen yliopiston ohjelma).

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentotentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiologian perusteet (Sosiologia, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö