x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSPP1A Sosiologian peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Sosiologia, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiologian peruskäsitteistön ja erilaisia tapoja, joilla niitä voidaan käyttää yhteiskunnallisten ilmiöiden analyysissä. Samalla hän saa yleiskatsauksen oppiaineen historiaan ja tapoihin, joilla sosiologinen tieto ja sen tuottaminen ovat muotoutuneet. Sosiologien perusteiden ymmärrystä syventävät muiden sosiaalitieteiden peruskurssit, joista opiskelija suorittaa sosiaaliantropologian peruskurssin sekä yhden valinnaisen seuraavista peruskursseista: sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia tai sosiaalityö.

Sisältö

Johdatus sosiologian peruskäsitteistöön, teorioihin ja historiaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Sosiologian peruskurssin luentokuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Pääaineopiskelijat suorittavat samanaikaisesti yksikön yhteisistä opinnoista kohdan ”Yhteiskuntatieteen ajankohtaisia kysymyksiä” 3 op.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiologian perusteet (Sosiologia, Pori)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö