x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA3A Luennot ja harjoitukset 2 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu evaluaation eli arviointitutkimuksen ja projekti-/ohjelmatutkimuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä erityisesti sosiaalipolitiikan, hyvinvointipalvelujen ja työpolitiikan kysymyksiin. Opintojakson tavoitteena on myös tukea opiskelijan työelämävalmiuksia ja kehittymistä yhteiskunnalliseksi osallistujaksi. Harjoitusten avulla opiskelija perehtyy käytännön arviointityöhön. Lisäksi pääaineopiskelijat saavat opintojaksosta tukea harjoitteluunsa.

Sisältö

Arviointi- ja projektitutkimuksen käytännöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento-opetukseen perustuva essee ja harjoituksiin osallistuminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallisuuskuulustelu ja essee 1-5, harjoituksista osallistumismerkintä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Evaluaatio (Sosiaalityö, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö