x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPP5A2 Hyvinvointipalvelujen kirjallisuus 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen peruskäsitteet ja –määrittelyt sekä ymmärtää kunnan keskeisen roolin hyvinvointipalvelujen järjestäjänä.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen peruskäsitteet ja –määrittelyt, kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä ja tuottajana.

Toteutustavat

Mikäli STYPP5A1 luentoseminaaria ei järjestetä lukuvuoden aikana, niin kirjallisuuskuulustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Anttonen, Valokivi & Zechner (toim.): Hoiva - Tutkimus, politiikka ja arki, Tampere 2009.
2. Heikkilä & Lahti (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2007, Helsinki 2007 (tai uudempi) .
3. Kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Suomen kuntaliitto 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö