x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPP1A2 Sosiaalityön peruskurssi (sivuaineopiskelijoille) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja sosiaalityön toimintakentän.

Sisältö

Sosiaalityön peruskäsitteet ja toimintakentät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Jos opiskelija on suorittanut kurssin toisen oppiaineen pääaineopiskelijana, suorittaa hän sivuaineopiskelijana kurssin vaihtoehtoisella tavalla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Raunio, Olennainen sosiaalityössä. Gaudeamus 2004 tai uudempi painos.
2. Laitinen & Pohjola (toim.), Sosiaalisen vaihtuvat vastuut. PS-kustannus 2003. Sivut 103-278.

Lisätietoja

Mikäli opiskelija on jo suorittanut tämän opintojakson luentoseminaarilla, hänen opintojensa mahdollisesti edellyttämän toisen suorituksen tapa on kirjatentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön peruskurssi (Sosiaalityö, Pori)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö