x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPP1A1 Sosiaalityön peruskurssi (pääaineopiskelijoille) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja sosiaalityön toimintakentän.

Sisältö

Sosiaalityön peruskäsitteet ja toimintakentät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Pääaineopiskelijat: Osallistuminen luentoseminaariin (24 t) ja essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön peruskurssi (Sosiaalityö, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö