x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPP1D Sosiaalityön teoria ja tiedonmuodostus 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön luonteen laaja-alaisena vuorovaikutustyönä ja metodisena toimintana, jolla on teoreettinen perusta ja reflektiivinen suhde itseensä.

Sisältö

Sosiaalityön teoriat ja tiedonmuodostus sosiaalityössä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Janus teemanumero 2/04 Sosiaalityön tutkimus.

http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/janus/2004_2.html

2. Juhila, Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Vastapaino 2006.

3. Mäntysaari, Pohjola & Pösö (toim.) Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009. 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusteet (Sosiaalityö, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö