x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPP1C Sosiaalityön arvot ja etiikka 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön arvot ja eettiset perussitoumukset.

Sisältö

Sosiaalityön arvot ja eettiset perussitoumukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Banks, Ethics and Values in Social Work. Palgrave 2001 [tai Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja etiikasta vuonna 2011].

2. Talentia, Arki, arvot, elämä, etiikka sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2005. Ammattieettinen ohjeisto. www.talentia.fi

3. IASSW and IFSW, Proposals for A New Ethical Document, International Federation of Social Workers. www.ifsw.org

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusteet (Sosiaalityö, Pori)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö