x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPP1B Sosiaalityön historia 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön historian keskeiset piirteet.

Sisältö

Sosiaalityön ammatin ja oppialan historian peruspiirteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Satka, Auvinen, Aho, Jaakkola (toim.) Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä. PS-Kustannus 2007.

2. Mäki, Satka (toim.) Hyvä kysymys: Sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen työn sisältöä etsimässä 1960-luvulla. PS-kustannus 2006.

3. Toikko, Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusteet (Sosiaalityö, Pori)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö