x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPP4 Yhteisö, osallisuus, toimijuus 4 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa ihmisten oman toimijuuden keskeisenä osana sosiaalityötä ja erottaa erilaisia käsityksiä yksilöiden ja ryhmien toimijuudesta, sosiaalisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä sekä muodostaa niihin omakohtaista suhdetta.

Sisältö

Erilaiset käsitykset yksilöiden ja ryhmien toimijuudesta, sosiaalisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Helne, Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes. Tutkimuksia 123. Helsinki 2002.

2. Jokinen, Huttunen & Kulmala (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. Gaudeamus 2004.

3. Roivainen, Nylund, Korkiamäki & Raitakari (toim.), Yhteisöt ja sosiaalityö. PS-Kustannus 2008.

4. Sennett, Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. Vastapaino 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalityö, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö