x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPP2 Avauksia sosiaalityön kenttiin 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija lisää itsetuntemustaan ja edistää vuorovaikutuksellista osaamistaan reflektoimalla ryhmäprosessin kautta suhdettaan itseen, toisiin, opiskeluun ja ammatilliseen sosiaalityöhön. Opiskelija tunnistaa omaa käyttäytymistään ryhmässä mm. toisilta saadun palautteen kautta ja tiedostaa itseään askarruttavia sosiaalityön kysymyksiä sekä määrittelee opiskeluun liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet.

Sisältö

Kurssin sisällön tuottamisesta vastaavat opettajan lisäksi opiskelijat tuomalla ryhmän pohdintaan heitä kiinnostavia aiheita sosiaalityön alalta. Kurssilla tutustutaan myös ryhmäilmiöiden dynamiikkaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 36 t 0 t

Opintojakso toteutetaan noin joka toinen viikko kokoontuvana ja kolme periodia kestävänä pienryhmänä (24 t). Sen lisäksi opiskelijat tutustuvat sosiaalityön käytäntöön valitsemissaan sosiaalialan toimipisteissä (12 t). Ryhmätapaamisissa keskustellaan vapaamuotoisesti ja reflektoidaan erilaisten menetelmien avulla. Keskustelujen aiheet liittyvät itseilmaisuun ryhmässä, opiskeluun ja sosiaalityöhön sekä etiikan kysymyksiin. Kurssin yhtenä tärkeänä teemana on henkilökohtaisen opintosuunnitelman työstäminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen pienryhmään, käytännön toimipisteisiin tutustuminen ja oppimispäiväkirja. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla erikseen jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalityö, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö