x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA3B Kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää kirjallisuuden avulla evaluaatiotietouttaan.

Sisältö

Arviointitutkimuksen käytännöt.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jakso edellytetään suoritettavaksi ennen jaksoa SPOPA4.

Toteutustavat

Kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

1. Rossi & Berk, Thinking about Program Evaluation 2. Sage 1999.

2. Sefton ym., Taloudellinen arviointi sosiaalialalla. FinSoc arviointiraportteja 6/2004.

3. Chen, Practical Program Evaluation. Assessing and Improving, Implementation and Effectiveness. Sage 2005 (luvut 1, 2, 3, 5 ja 8) tai McDavis & Hawthorn, Program Evaluation and Performance Measurement. An Introduction to Practice. Sage 2005 (kappaleet 1, 3, 4, 7, ja 11).

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö