x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA2E Sosiaalipolitiikan projektiopinnot 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa elämän tai elinympäristön laatua kartoittamaan tai parantamaan pyrkivien projektien mahdollisuuksia ja rajoja ihmisten arjessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen projektin toimien vastuullisena osana ryhmää, jolla on yhteinen tehtävä ja tavoite.

Sisältö

Yhteiskunnalliseen tilanteeseen tai elämänkulun tiettyyn vaiheeseen kohdistuvan käytännöllisen projektikokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi opiskelijaryhmänä yhteistyössä projektin kohderyhmän ja viranomaisorganisaation tai kansalaisjärjestön kanssa.

Toteutustavat

Johdantoluento, projektityöskentelyn ohjaus, arviointiseminaari ja projektikokonaisuuteen sopiva kirjallinen tehtävä (analyysi/raportti/essee). Opetus toteutetaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn. Ryhmänä laadittava projektisuunnitelma ja -raportti ja lisäksi itsenäinen kirjallinen tehtävä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana muodostuu osallistumisesta ryhmän työskentelyyn, omasta panoksesta projektin toteutumisessa sekä koko ryhmän työskentelyn lopputuloksesta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipoliittinen tutkimus (Sosiaalipolitiikka, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö