x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA2D Aluepolitiikka ja aluekehitys 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy aluepolitiikkaan ja aluekehitykseen sosiaalipoliittisessa kontekstissa.

Sisältö

Aluepolitiikka ja aluekehitys.

Toteutustavat

Kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sotarauta, Kosonen & Viljamaa, Aluekehittäminen generatiivisena johtajuutena / 2000-luvun aluekehittäjän työnkuvaa ja kompetensseja etsimässä. Tampereen yliopisto, alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 23/2007.

2. Jauhiainen & Niemenmaa, Alueellinen suunnittelu. Vastapaino 2006.

3. Lester & Sotarauta (toim.) Innovation, Universities, and the Competitiveness of Regions. Tekes. Technology Review 214/2007.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipoliittinen tutkimus (Sosiaalipolitiikka, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö