x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA2C Kriminaalipolitiikka 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan rikollisuuden syitä ja seurauksia koskevan tutkimuksen kysymyksenasetteluita erityisesti nuorten näkökulmasta.

Sisältö

Rikollisuus, sen syyt ja seuraukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Blyth, Solomon & Baker, Young people and 'risk'. Policy Press 2007.

2. Kivivuori, Rikollisuuden syyt. Nemo 2009.

3. Kääriäinen, Seikkailijasta pummiksi. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisuja 1/1994.

4. Ellonen, Kääriäinen, Salmi & Sariola, Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Poliisiammattikorkeakoulu 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipoliittinen tutkimus (Sosiaalipolitiikka, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö