x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA2B Työelämän laatu ja kehittäminen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy työn ja hyvinvoinnin yhteyksiin työelämän laadun näkökulmasta sekä työelämän kehittämiseen.

Sisältö

Työelämän laatu ja työelämän kehittäminen.

Toteutustavat

Kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Gallie (toim.), Employment Regimes and the Quality of Work. Oxford University Press 2009.

2. Green, Demanding Work The Paradox of Job Quality in the Affluent Economy. Princeton University Press 2006.

3.  Ramstadt & Alasoini (toim.), Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa. Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita. Tykes 2007 tai Lehto, Sutela & Miettinen (toim.), Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta. Tilastokeskus 2006.

 

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipoliittinen tutkimus (Sosiaalipolitiikka, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö