x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA2A Yleinen sosiaalipoliittinen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sosiaalipolitiikkaan hyvinvointivaltiokehityksen, sosiologisten lähtökohtien ja yhteiskunnallisten ongelmien kuvausten avulla.

Sisältö

Uusi kansainvälinen ja kansallinen sosiaalipolitiikkatietous.

Toteutustavat

Kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Castles, The Future of Welfare States - Crisis Myths and Crisis Realities. Oxford University Press 2004.

2. Coffey, Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspectives on Contemporary Social Policy. Open University Press.

3. Saari (toim.) Köyhyyspolitiikka. Johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2005 tai Isola, Larivaara & Mikkonen (toim.) Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Avain 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipoliittinen tutkimus (Sosiaalipolitiikka, Pori)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö